Parkstad Limburg databank

Inwoners: 29 jaar

Totaal aantal inwoners van 29 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).