Parkstad Limburg databank

Inwoners: 2 jaar

Totaal aantal inwoners van 2 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).