Parkstad Limburg databank

Inwoners: 30 jaar

Totaal aantal inwoners van 30 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).