Parkstad Limburg databank

Inwoners: 31 jaar

Totaal aantal inwoners van 31 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).