Parkstad Limburg databank

Inwoners: 32 jaar

Totaal aantal inwoners van 32 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).