Parkstad Limburg databank

Inwoners: 34 jaar

Totaal aantal inwoners van 34 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).