Parkstad Limburg databank

Inwoners: 35 jaar

Totaal aantal inwoners van 35 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).