Parkstad Limburg databank

Inwoners: 37 jaar

Totaal aantal inwoners van 37 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).