Parkstad Limburg databank

Inwoners: 39 jaar

Totaal aantal inwoners van 39 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).