Parkstad Limburg databank

Inwoners: 3 jaar

Totaal aantal inwoners van 3 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).