Parkstad Limburg databank

Inwoners: 40 jaar

Totaal aantal inwoners van 40 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).