Parkstad Limburg databank

Inwoners: 42 jaar

Totaal aantal inwoners van 42 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).