Parkstad Limburg databank

Inwoners: 43 jaar

Totaal aantal inwoners van 43 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).