Parkstad Limburg databank

Inwoners: 44 jaar

Totaal aantal inwoners van 44 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).