Parkstad Limburg databank

Inwoners: 45 jaar

Totaal aantal inwoners van 45 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).