Parkstad Limburg databank

Inwoners: 46 jaar

Totaal aantal inwoners van 46 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).