Parkstad Limburg databank

Inwoners: 47 jaar

Totaal aantal inwoners van 47 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).