Parkstad Limburg databank

Inwoners: 48 jaar

Totaal aantal inwoners van 48 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).