Parkstad Limburg databank

Inwoners: 49 jaar

Totaal aantal inwoners van 49 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).