Parkstad Limburg databank

Inwoners: 4 jaar

Totaal aantal inwoners van 4 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).