Parkstad Limburg databank

Inwoners: 50 jaar

Totaal aantal inwoners van 50 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).