Parkstad Limburg databank

Inwoners: 51 jaar

Totaal aantal inwoners van 51 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).