Parkstad Limburg databank

Inwoners: 52 jaar

Totaal aantal inwoners van 52 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).