Parkstad Limburg databank

Inwoners: 54 jaar

Totaal aantal inwoners van 54 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).