Parkstad Limburg databank

Inwoners: 55 jaar

Totaal aantal inwoners van 55 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).