Parkstad Limburg databank

Inwoners: 59 jaar

Totaal aantal inwoners van 59 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).