Parkstad Limburg databank

Inwoners: 5 jaar

Totaal aantal inwoners van 5 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).