Parkstad Limburg databank

Inwoners: 60 jaar

Totaal aantal inwoners van 60 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).