Parkstad Limburg databank

Inwoners: 61 jaar

Totaal aantal inwoners van 61 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).