Parkstad Limburg databank

Inwoners: 62 jaar

Totaal aantal inwoners van 62 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).