Parkstad Limburg databank

Inwoners: 64 jaar

Totaal aantal inwoners van 64 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).