Parkstad Limburg databank

Inwoners: 65 jaar

Totaal aantal inwoners van 65 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).