Parkstad Limburg databank

Inwoners: 66 jaar

Totaal aantal inwoners van 66 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).