Parkstad Limburg databank

Inwoners: 67 jaar

Totaal aantal inwoners van 67 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).