Parkstad Limburg databank

Inwoners: 69 jaar

Totaal aantal inwoners van 69 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).