Parkstad Limburg databank

Inwoners: 6 jaar

Totaal aantal inwoners van 6 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).