Parkstad Limburg databank

Inwoners: 70 jaar

Totaal aantal inwoners van 70 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).