Parkstad Limburg databank

Inwoners: 72 jaar

Totaal aantal inwoners van 72 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).