Parkstad Limburg databank

Inwoners: 74 jaar

Totaal aantal inwoners van 74 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).