Parkstad Limburg databank

Inwoners: 75 jaar

Totaal aantal inwoners van 75 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).