Parkstad Limburg databank

Inwoners: 76 jaar

Totaal aantal inwoners van 76 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).