Parkstad Limburg databank

Inwoners: 77 jaar

Totaal aantal inwoners van 77 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).