Parkstad Limburg databank

Inwoners: 78 jaar

Totaal aantal inwoners van 78 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).