Parkstad Limburg databank

Inwoners: 79 jaar

Totaal aantal inwoners van 79 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).