Parkstad Limburg databank

Inwoners: 80 jaar

Totaal aantal inwoners van 80 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).