Parkstad Limburg databank

Inwoners: 81 jaar

Totaal aantal inwoners van 81 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).