Parkstad Limburg databank

Inwoners: 84 jaar

Totaal aantal inwoners van 84 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).