Parkstad Limburg databank

Inwoners: 85 jaar

Totaal aantal inwoners van 85 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).