Parkstad Limburg databank

Inwoners: 87 jaar

Totaal aantal inwoners van 87 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).