Parkstad Limburg databank

Inwoners: 89 jaar

Totaal aantal inwoners van 89 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).